Оттегляне от договора

Право на анулиране на поръчката

Като частно лице имате право да отмените поръчката си в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Анулирането на срока изтича 14 дни от датата на придобиване или когато трета страна, различна от превозвача и лицето, което сте посочили, придобива физическа собственост върху последните стоки.

За да упражните правото на анулиране, трябва да ни информирате (Rendl Lighting като info@rendl.com, тел .: + 420 242 446 146) за решението си да отмените поръчката с ясно заявление (напр. Чрез писмо, изпратено по пощата или електронна поща). За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите известие относно упражняването на правото на анулиране преди изтичането на срока за отказ.

Последици от отмяната
Ако анулирате поръчката си, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили, с изключение на разходите за доставка. Можем да удържиме от обезщетението за загуба на стойноста на всяка доставена стока, ако загубата се дължи на излишна манипулация спрямо Вас. Връщането ще осъществим без излишно забавяне и не по-късно от -

а) 14 дни след деня, в който получим обратно от вас всички доставени стоки, или

б) (ако е по-рано) 14 дни след датата, на която представите доказателство, че сте върнали стоките, или

в) ако не са доставени стоки, 14 дни след датата, на която сме информирани за Вашето решение да отмените поръчката.

Ние ще върнем сумата, използвайки същите платежни средство, което сте използвали за първоначалната трансакция, освен ако не сте се договорили специално по друг начин; няма да бъдат таксувани допълнителни такси в резултат на възстановяването.

Можем да задържим връщането на сумата, докато не получим артикула обратно или не предоставите доказателство, че сте го изпратили обратно, според това което настъпи по-рано. Върнатите стоките изпратете без излишно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни след като отмените поръчката. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоката преди изтичането на 14 дни.

Ще трябва да поемете директните разходи за връщане на стоките.

Вие носите отговорност само за всяка намалена стойност на стоките, произтичаща от манипулацията, различна от това каквато е необходимо за установяване, характеристиките и функционирането на стоките.