Цвят
Материал
Тип източник
Волт
Ват
Защита от влага
димируеми
Покажи
IP-КУТИЯ ЗА СЕНЗОР
SALEIP65